ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 จำนวนรายผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
611
03 ก.ย. 2562
192 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
23 ส.ค. 2562
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
612
23 ส.ค. 2562
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
606
15 ส.ค. 2562
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
594
14 ส.ค. 2562
196 จำนวนรายผู้มาซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
13 ส.ค. 2562
197 จำนวนรายผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
13 ส.ค. 2562
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
611
13 ส.ค. 2562
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
614
02 ส.ค. 2562
200 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชปราศรัย หมู่ทีี 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
01 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62