ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัยภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
626
11 มิ.ย. 2562
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
06 มิ.ย. 2562
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
614
27 พ.ค. 2562
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร 9 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
609
27 พ.ค. 2562
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
595
27 พ.ค. 2562
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประปาบ้านคลองถ้วย ม.3 ต.ฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
611
23 พ.ค. 2562
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระเคียน-หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
615
15 พ.ค. 2562
218 รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระเคียน-หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
600
13 พ.ค. 2562
219 รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระเคียน-หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
604
13 พ.ค. 2562
220 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
613
07 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62