ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
20 มี.ค. 2562
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันจาระบี,น้ำมันไฮดรอลิค) รถตักหน้า-ขุดหลัง รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
611
12 มี.ค. 2562
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
602
06 ก.พ. 2562
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลฉลอง" โดยว ดาวน์โหลดเอกสาร
622
05 ก.พ. 2562
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
624
28 ม.ค. 2562
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
617
22 ม.ค. 2562
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
21 ม.ค. 2562
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
619
21 ม.ค. 2562
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเบื้อง สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
607
11 ม.ค. 2562
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายวัดสระ-ต้นเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ ดาวน์โหลดเอกสาร
637
20 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62