ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายวัดสระ-ต้นเหรียง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
19 ธ.ค. 2561
252 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายวัดสระ-ต้นเหรียง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
19 ธ.ค. 2561
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบบังคับเลี้ยว รถตักหน้า-ขุดหลัง รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
608
17 ธ.ค. 2561
254 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
609
17 ธ.ค. 2561
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายวัดสระ-ต้นเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เม ดาวน์โหลดเอกสาร
597
07 ธ.ค. 2561
256 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายวัดสระ-ต้นเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,167 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว ดาวน์โหลดเอกสาร
599
07 ธ.ค. 2561
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
608
23 พ.ย. 2561
258 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
609
09 พ.ย. 2561
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
604
09 พ.ย. 2561
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
610
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62