ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกราษฎร์อุทิศ-สระเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
17 ก.ย. 2561
272 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านสบาย-รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
17 ก.ย. 2561
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอวี-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
17 ก.ย. 2561
274 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกราษฎร์อุทิศ-สระเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
17 ก.ย. 2561
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านสบาย-รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
17 ก.ย. 2561
276 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัน-ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
12 ก.ย. 2561
277 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังมัด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
12 ก.ย. 2561
278 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหัน-ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
12 ก.ย. 2561
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังมัด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
12 ก.ย. 2561
280 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
11 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62