ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางตุ้ย-ศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
11 ก.ย. 2561
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
11 ก.ย. 2561
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางตุ้ย-ศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
612
11 ก.ย. 2561
284 ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 73 จุด ในตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
623
30 ส.ค. 2561
285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
25 ก.ค. 2561
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ทีี่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
17 ก.ค. 2561
287 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
612
16 ก.ค. 2561
288 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
618
11 ก.ค. 2561
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ สายชาวสวน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
615
13 มิ.ย. 2561
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ สายชาวสวน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
622
30 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62