ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บเข้าเล่ม ส่งเเฟ็กซ์ และงานต่าง ๆ ตามความจำเป็นต้องใช้และเกี่ยวข้องกับงานในสำนักงานของ อบต.ฉลอง โดยวิธีเฉพาะเ ดาวน์โหลดเอกสาร
498
20 ก.ค. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ดาวน์โหลดเอกสาร
513
19 ก.ค. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและการกำหนดวันจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
19 ก.ค. 2564
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
509
19 ก.ค. 2564
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อ/บุคคลกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
19 ก.ค. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับประชาสัมพันธ์และรณรงค์กิจกรรม "นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
19 ก.ค. 2564
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระถางซีเมนต์พร้อมดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
514
19 ก.ค. 2564
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธ์ุไม้ (ต้นทองอุไร) สำหรับโครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
506
19 ก.ค. 2564
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
504
19 ก.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
506
29 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62