ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ สายชาวสวน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
621
07 พ.ค. 2561
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถ้วย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
603
04 พ.ค. 2561
293 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ สายชาวสวน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
610
20 เม.ย. 2561
294 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถ้วย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
602
20 เม.ย. 2561
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสองช่องทาง ถนนสายม่วงทอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
19 เม.ย. 2561
296 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวัดสระ-ตลาดศุกร์ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
608
30 มี.ค. 2561
297 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหิน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
23 มี.ค. 2561
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
617
22 มี.ค. 2561
299 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
615
07 มี.ค. 2561
300 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
624
07 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62