ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายถวิล หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
612
12 ก.พ. 2561
302 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคงคาเลียบ-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
626
12 ก.พ. 2561
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอ ดาวน์โหลดเอกสาร
623
26 ม.ค. 2561
304 ราคากลางโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลฉลอง จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
615
25 ม.ค. 2561
305 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลฉลอง จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
620
25 ม.ค. 2561
306 ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง ่จำนวน 491 ลบ.ม. และวัสดุหินกรวด จำนวน 594 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
626
16 ม.ค. 2561
307 ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 300 ลบ.ม ดาวน์โหลดเอกสาร
630
16 ม.ค. 2561
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
644
12 ม.ค. 2561
309 ราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟสาธารณะ 91 จุด ภายในตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
25 ธ.ค. 2560
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองได หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
631
13 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62