ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 เม.ย. 2556
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรืองสอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
22 เม.ย. 2556
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
10 เม.ย. 2556
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉลองรัฐ-เขาลุงช่วย หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านคลองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
303
07 ม.ค. 2556
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉลองรัฐ - เขาลุงช่วย ดาวน์โหลดเอกสาร
290
02 ม.ค. 2556
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (ครั้งที่ 2) โครงการปรับปรุงเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในตำบลฉลอง (จำนวน 28 สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
377
04 ธ.ค. 2555
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในตำบลฉลอง (จำนวน 28 สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
23 พ.ย. 2555
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรือง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
363
21 ก.ย. 2555
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
20 ก.ย. 2555
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
297
10 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47