ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
632
16 พ.ย. 2560
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองได หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
616
03 พ.ย. 2560
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
01 พ.ย. 2560
314 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
31 ต.ค. 2560
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองได หมู่ทีี่ 10 ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
632
19 ต.ค. 2560
316 ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองได หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
19 ต.ค. 2560
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าถ้ำเขาพรง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
18 ต.ค. 2560
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
615
17 ต.ค. 2560
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
08 ก.ย. 2560
320 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
631
06 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62