ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถ้าเขาพรง หมู่ที่ 4 โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
609
06 ก.ย. 2560
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
25 ส.ค. 2560
323 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
617
25 ส.ค. 2560
324 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังกำ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
607
09 ส.ค. 2560
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังเลา หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
614
09 ส.ค. 2560
326 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
621
07 ส.ค. 2560
327 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
07 ส.ค. 2560
328 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถ้ำเขาพรง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
07 ส.ค. 2560
329 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
07 ส.ค. 2560
330 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
07 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62