ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังเลา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
07 ส.ค. 2560
332 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังกำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
07 ส.ค. 2560
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
616
04 ก.ค. 2560
334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง แจ้งผู้ค้าเสนอราคา เพื่อตกลงราคาซื้อท่อระบาย คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
625
29 มิ.ย. 2560
335 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสบาย-น้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
20 มิ.ย. 2560
336 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถ้วย หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
20 มิ.ย. 2560
337 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
605
15 มิ.ย. 2560
338 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกระสายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
618
01 มิ.ย. 2560
339 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
638
01 มิ.ย. 2560
340 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังกำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
16 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62