ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังเลา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
16 พ.ค. 2560
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
611
27 เม.ย. 2560
343 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังเลา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
27 เม.ย. 2560
344 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังกำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
27 เม.ย. 2560
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
12 เม.ย. 2560
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสบาย-น้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
11 เม.ย. 2560
347 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถ้วย หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
11 เม.ย. 2560
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
599
27 มี.ค. 2560
349 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ้วย หมู่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
27 มี.ค. 2560
350 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสบาย-น้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
27 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62