ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชายเขา-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
03 ก.พ. 2559
352 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ดาวน์โหลดเอกสาร
676
27 ม.ค. 2559
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ ดาวน์โหลดเอกสาร
673
27 ม.ค. 2559
354 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
658
26 ม.ค. 2559
355 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. รุูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ดาวน์โหลดเอกสาร
913
26 ม.ค. 2559
356 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. รุูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ ดาวน์โหลดเอกสาร
647
26 ม.ค. 2559
357 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ดาวน์โหลดเอกสาร
680
26 ม.ค. 2559
358 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ ดาวน์โหลดเอกสาร
798
26 ม.ค. 2559
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105(กม.ที่ 9.920) - บ้านน้ำฉา (บางช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
669
18 ม.ค. 2559
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชายเขา-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
14 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62