ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอนสันธนะ-คลองแกลบ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
12 ม.ค. 2559
362 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
15 ธ.ค. 2558
363 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920) - บ้านน้ำฉา (บางช่วง) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
04 ธ.ค. 2558
364 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาลุงช่วย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
10 พ.ย. 2558
365 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105(กม.ที่ 9.920) - บ้านน้ำฉา(บางช่วง) ดาวน์โหลดเอกสาร
649
05 พ.ย. 2558
366 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105(กม.ที่ 9.920) - บ้านน้ำฉา(บางช่วง) ดาวน์โหลดเอกสาร
651
05 พ.ย. 2558
367 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105(กท.ที่ 9.920) - บ้านน้ำฉา (บางช่วง) ดาวน์โหลดเอกสาร
639
05 พ.ย. 2558
368 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอวี-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
22 ต.ค. 2558
369 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสบาย-รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
22 ต.ค. 2558
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62