ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดกลาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
22 ต.ค. 2558
372 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
23 ก.ย. 2558
373 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายต้นเหรียง-วัดสระใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
23 ก.ย. 2558
374 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาลุงช่วย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
23 ก.ย. 2558
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
23 ก.ย. 2558
376 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดกลาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
23 ก.ย. 2558
377 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
668
08 ก.ย. 2558
378 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
08 ก.ย. 2558
379 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
08 ก.ย. 2558
380 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และโครงการปรับปรุงถนนคสล. จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
650
08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62