ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
657
08 ก.ย. 2558
382 ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
646
08 ก.ย. 2558
383 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
644
08 ก.ย. 2558
384 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดกลาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
08 ก.ย. 2558
385 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาลุงช่วย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
08 ก.ย. 2558
386 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายต้นเหรียง-วัดสระใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
08 ก.ย. 2558
387 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดกลาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
08 ก.ย. 2558
388 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาลุงช่วย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
08 ก.ย. 2558
389 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายต้นเหรียง-วัดสระใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
08 ก.ย. 2558
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
626
17 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62