ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำชั้นวางแฟ้มเอกสารโครงสร้างเหล็ก สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
501
21 มิ.ย. 2564
32 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
536
14 มิ.ย. 2564
33 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมิยาซาว่า-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
537
14 มิ.ย. 2564
34 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก รพช.ต้นเหรียง-บ้านยาน หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
536
11 มิ.ย. 2564
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
11 มิ.ย. 2564
36 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองเดือนฉาย หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
530
07 มิ.ย. 2564
37 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
07 มิ.ย. 2564
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองเดือนฉาย หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
07 มิ.ย. 2564
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
07 มิ.ย. 2564
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
528
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62