ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
641
17 ส.ค. 2558
392 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอวี-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
13 ส.ค. 2558
393 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสบาย-รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
636
13 ส.ค. 2558
394 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
636
13 ส.ค. 2558
395 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสถิตย์-บ้านนายหนูเชียร หมู่ที่ 3โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
651
13 ส.ค. 2558
396 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
635
13 ส.ค. 2558
397 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
645
29 ก.ค. 2558
398 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาซื้อท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
650
29 ก.ค. 2558
399 ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
647
29 ก.ค. 2558
400 ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
647
29 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62