ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสบาย - รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
10 ก.ค. 2558
412 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอวี - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
10 ก.ค. 2558
413 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอวี - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
10 ก.ค. 2558
414 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
10 ก.ค. 2558
415 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
10 ก.ค. 2558
416 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสถิตย์ - บ้านนายหนูเชียร หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
10 ก.ค. 2558
417 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสบาย - รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
10 ก.ค. 2558
418 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอวี - ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
10 ก.ค. 2558
419 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2,4,5,9 และ 11 และโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์หน้า อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
681
22 พ.ค. 2558
420 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสันธนะ-คลองแกลบ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
683
14 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62