ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายชายเขา-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
653
14 พ.ค. 2558
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์หน้า อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
685
06 พ.ค. 2558
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสันธนะ-คลองแกลบ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
23 เม.ย. 2558
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายชายเขา-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
23 เม.ย. 2558
425 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
20 เม.ย. 2558
426 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย ดาวน์โหลดเอกสาร
654
03 เม.ย. 2558
427 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
17 มี.ค. 2558
428 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลฉลอง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
660
16 ก.พ. 2558
429 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
671
02 ก.พ. 2558
430 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเจดย์ – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
26 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62