ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเจดีย์ – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
12 ม.ค. 2558
432 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920) - บ้านน้ำฉา (บางช่วง) ดาวน์โหลดเอกสาร
667
18 ธ.ค. 2557
433 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดสระ - โรงเรียนน้ำขาว (บางช่วง) ดาวน์โหลดเอกสาร
670
18 ธ.ค. 2557
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล.ข้ามคลองเดือนฉาย หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
28 พ.ย. 2557
435 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกราษฎร์อุทิศ-รร.บ้านทุ่งครั้ง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
674
06 พ.ย. 2557
436 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอ ดาวน์โหลดเอกสาร
661
06 พ.ย. 2557
437 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920) – บ้านน้ำฉา (บางช่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
666
06 พ.ย. 2557
438 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดสระ – โรงเรียนน้ำขาว (บางช่วง) ตำบลฉล ดาวน์โหลดเอกสาร
673
06 พ.ย. 2557
439 รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
20 ต.ค. 2557
440 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
876
20 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62