ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
916
16 ก.ย. 2556
442 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
825
29 ส.ค. 2556
443 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุกและท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
800
29 ส.ค. 2556
444 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง สาย บ.นาพร้าว – บ.น้ำขาว ช่วง 0+615 – 0+780 หมู่ 5 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
860
14 ส.ค. 2556
445 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (รถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
830
24 ก.ค. 2556
446 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
848
15 ก.ค. 2556
447 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
828
15 ก.ค. 2556
448 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
816
15 ก.ค. 2556
449 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
798
12 ก.ค. 2556
450 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
757
12 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62