ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
793
27 มิ.ย. 2556
452 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
829
23 พ.ค. 2556
453 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
809
08 พ.ค. 2556
454 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
815
08 พ.ค. 2556
455 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
08 พ.ค. 2556
456 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
794
07 พ.ค. 2556
457 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
797
30 เม.ย. 2556
458 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรืองสอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
809
22 เม.ย. 2556
459 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
808
10 เม.ย. 2556
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉลองรัฐ-เขาลุงช่วย หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านคลองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
893
07 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62