ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉลองรัฐ - เขาลุงช่วย ดาวน์โหลดเอกสาร
883
02 ม.ค. 2556
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (ครั้งที่ 2) โครงการปรับปรุงเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในตำบลฉลอง (จำนวน 28 สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
961
04 ธ.ค. 2555
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในตำบลฉลอง (จำนวน 28 สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
902
23 พ.ย. 2555
464 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรือง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
951
21 ก.ย. 2555
465 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
851
20 ก.ย. 2555
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
10 ก.ย. 2555
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
876
10 ก.ย. 2555
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
825
29 ส.ค. 2555
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
762
29 ส.ค. 2555
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
831
22 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62