ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
760
17 ส.ค. 2555
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
768
15 ส.ค. 2555
473 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
795
25 ก.ค. 2555
474 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
803
16 ก.ค. 2555
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
789
29 มิ.ย. 2555
476 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
767
29 มิ.ย. 2555
477 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องผลการสอบราคาโครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนภายในตำบลฉลอง (จำนวน ๒๘ สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
750
29 มิ.ย. 2555
478 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการประมูลซื้อโครงการจัดซื้ดรถตักหน้าขุดหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
770
27 มิ.ย. 2555
479 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
793
18 มิ.ย. 2555
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
764
12 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62