ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
753
12 มิ.ย. 2555
482 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมห้องประชุมสภา อบต.เป็นที่ทำการ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
778
07 มิ.ย. 2555
483 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามแยกสบาย-บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
777
07 มิ.ย. 2555
484 ประกาศผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายนายหนูเชียร - บ้านนายสถิต หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
841
07 มิ.ย. 2555
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
797
21 พ.ค. 2555
486 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
773
06 มี.ค. 2555
487 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
800
09 ก.พ. 2555
488 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระเคียน หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
787
22 ธ.ค. 2554
489 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อบต.ฉลอง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
767
16 ธ.ค. 2554
490 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
826
13 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62