ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงนายพา ด้วยวิธีประก ดาวน์โหลดเอกสาร
531
04 มิ.ย. 2564
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นมเยียวยา) ดาวน์โหลดเอกสาร
527
18 พ.ค. 2564
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
534
29 เม.ย. 2564
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
552
31 มี.ค. 2564
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจดีย์โดยก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล (มีห้องอาบน้ำ) ด้วยวิธีประ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
24 มี.ค. 2564
46 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
22 มี.ค. 2564
47 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจดีย์ โดยก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล (มีห้องน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
580
15 มี.ค. 2564
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาลุงช่วย-เขาได หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดร ดาวน์โหลดเอกสาร
572
11 มี.ค. 2564
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงนายพา ด้วยวิธีประก ดาวน์โหลดเอกสาร
546
11 มี.ค. 2564
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตลาดศุกร์-โรงเรียนฉลองรัฐ หมู ดาวน์โหลดเอกสาร
560
10 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62