ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 จัดซื้อ-จัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
812
04 พ.ย. 2554
492 ประกาศผลการสอบราคาโครงการตกแต่งประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
813
03 พ.ย. 2554
493 ประกาศสอบราคาตกแต่งประดับซุ้เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
796
21 ต.ค. 2554
494 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยซำ 2 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
757
15 ก.ย. 2554
495 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังหิน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
15 ก.ย. 2554
496 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระเคียน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
15 ก.ย. 2554
497 สรุปผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
876
06 ก.ย. 2554
498 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
796
31 ส.ค. 2554
499 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายาง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
822
26 ส.ค. 2554
500 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
811
24 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62