ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
734
17 ส.ค. 2554
502 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
771
29 ก.ค. 2554
503 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
787
29 ก.ค. 2554
504 ผลการสอบราคาโครงการขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
761
13 ก.ค. 2554
505 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
891
11 ก.ค. 2554
506 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
793
05 ก.ค. 2554
507 สอบราคาขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขากิว หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
866
28 มิ.ย. 2554
508 สรุปผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
820
16 มิ.ย. 2554
509 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
869
09 พ.ค. 2554
510 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
850
28 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62