ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
907
24 ก.ค. 2552
552 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
832
03 ก.ค. 2552
553 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
835
03 ก.ค. 2552
554 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคงคาเลียบ - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
884
03 ก.ค. 2552
555 ประกาศวันตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
781
03 ก.ค. 2552
556 ประกาศวันตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
763
30 มิ.ย. 2552
557 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้างและซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
824
12 มิ.ย. 2552
558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
839
21 พ.ค. 2552
559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ดาวน์โหลดเอกสาร
865
13 พ.ค. 2552
560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิด 8 ตู้ และ ชนิด 6 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
832
13 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62