ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
836
13 พ.ค. 2552
562 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
774
13 พ.ค. 2552
563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
811
24 เม.ย. 2552
564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
800
20 เม.ย. 2552
565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 3 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
799
22 ธ.ค. 2551
566 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
817
24 พ.ย. 2551
567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
782
22 ก.ค. 2551
568 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
769
11 ก.ค. 2551
569 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
785
23 มิ.ย. 2551
570 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โคร ดาวน์โหลดเอกสาร
827
04 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62