ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาซื้อโอ่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
791
22 เม.ย. 2551
572 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง จำนวน 3 ประเภท ( 5 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
824
22 เม.ย. 2551
573 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการประเภทถนน จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
806
17 เม.ย. 2551
574 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
790
02 เม.ย. 2551
575 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างจำนวน 3 ประเภท ( 5 โครงการ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
779
01 เม.ย. 2551
576 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง (4โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
808
13 มี.ค. 2551
577 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
808
04 มี.ค. 2551
578 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 ประเภท (4 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
778
25 ก.พ. 2551
579 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำเดือนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
826
01 ก.พ. 2551
580 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2550 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
758
14 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62