ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2550 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
776
02 ม.ค. 2551
582 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
794
04 ธ.ค. 2550
583 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
771
30 พ.ย. 2550
584 ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
806
30 พ.ย. 2550
585 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
777
21 พ.ย. 2550
586 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
06 พ.ย. 2550
587 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
787
05 พ.ย. 2550
588 รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
794
02 ต.ค. 2550
589 ประกาศผลสอบราคาจ้าง (ข้อบัญญัติฯเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
825
27 ก.ย. 2550
590 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 ประเภท (4 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
785
11 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62