ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตน้ำตกในหนาน ถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ดาวน์โหลดเอกสาร
543
10 มี.ค. 2564
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนายภักดี-ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
561
25 ก.พ. 2564
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสามแยกบ้านหมอวี-ม่วงข้าวแพง ห ดาวน์โหลดเอกสาร
535
24 ก.พ. 2564
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงนายพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ดาวน์โหลดเอกสาร
538
22 ก.พ. 2564
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาลุงช่วย-เขาได หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
527
22 ก.พ. 2564
56 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงนายพา ดาวน์โหลดเอกสาร
532
22 ก.พ. 2564
57 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาลุงช่วย-เขาได หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
22 ก.พ. 2564
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตน้ำตกในหนาน ถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
530
19 ก.พ. 2564
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตลาดศุกร์-โรงเรียนฉลองรัฐ หมู่ที่ 5 และถนนสายน้ำขาว-ค ดาวน์โหลดเอกสาร
529
19 ก.พ. 2564
60 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตน้ำตกในหนาน ถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
530
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62