ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
800
23 ส.ค. 2550
592 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
03 ส.ค. 2550
593 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องผลสอบราคาจ้าง 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
799
25 ก.ค. 2550
594 ประกาศผลสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
764
29 มิ.ย. 2550
595 สัญญาจ้างประปา หมู่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
847
21 มิ.ย. 2550
596 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
771
21 มิ.ย. 2550
597 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง สอบราคาอาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
22 พ.ค. 2550
598 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
881
18 พ.ค. 2550
599 เอกสารสอบราคาซื้อ การซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
807
18 พ.ค. 2550
600 เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคงคาเลียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
791
17 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62