ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
826
17 พ.ค. 2550
602 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
805
17 พ.ค. 2550
603 เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ไผ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
833
17 พ.ค. 2550
604 เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดเสาร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
826
17 พ.ค. 2550
605 เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุทยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
802
17 พ.ค. 2550
606 เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
872
17 พ.ค. 2550
607 เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
17 พ.ค. 2550
608 ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมคูส่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
779
22 ก.พ. 2550
609 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการท่อน้ำล้นชนิดกลม ดาวน์โหลดเอกสาร
802
22 ก.พ. 2550
610 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
905
22 ก.พ. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62