ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตลาดศุกร์-โรงเรียนฉลองรัฐ หมู่ที่ 5 และถนนสายน้ำขาว-คลองลุ่มปริก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
19 ก.พ. 2564
62 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนายภักดี-ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
16 ก.พ. 2564
63 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานโดยซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสามแยกบ้านหมอวี-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
15 ก.พ. 2564
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
08 ก.พ. 2564
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
02 ก.พ. 2564
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-032 สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ, ห ดาวน์โหลดเอกสาร
562
28 ม.ค. 2564
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-042 สายบ้านนายไพรัช-หัวสะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10 บ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
28 ม.ค. 2564
68 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
26 ม.ค. 2564
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
563
21 ม.ค. 2564
70 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-008 สายบ้านนาหัน-ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไช ดาวน์โหลดเอกสาร
575
20 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62