ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-031 สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก, ดาวน์โหลดเอกสาร
558
19 ม.ค. 2564
72 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-032 สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธ์เสด็จ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยซำ ดาวน์โหลดเอกสาร
571
18 ม.ค. 2564
73 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-042 สายบ้านนายไพรัช-หัวสะพานคลองท่านทน หมู่ที่ 10 บ้านวังส้าน ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
568
18 ม.ค. 2564
74 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-008 สายบ้านนาหัน-ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
573
11 ม.ค. 2564
75 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
562
11 ม.ค. 2564
76 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-031 สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนอก, หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
08 ม.ค. 2564
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
04 ม.ค. 2564
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
564
18 ธ.ค. 2563
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินท้ายราง จำนวน 500 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
568
04 ธ.ค. 2563
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
560
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62