ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
27 พ.ย. 2563
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
581
26 พ.ย. 2563
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายแยกวัดสระ-แยกสระเคียน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
585
18 พ.ย. 2563
84 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายแยกวัดสระ-สระเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
576
09 พ.ย. 2563
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1316
06 พ.ย. 2563
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
596
26 ต.ค. 2563
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
591
26 ต.ค. 2563
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9261 นศ (รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
599
21 ต.ค. 2563
89 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
515
20 ต.ค. 2563
90 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ-บ้านสระเคียน หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
587
12 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62