การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
     
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัตฯ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม. 2564