ข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด  : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
     
เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
     
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔
     
ผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประกาศเมื่อ :